Ponyadi 2022 testata kep nero

1 Settembre Giovedì

Salto Ostacoli 2 prova LBP80
Salto Ostacoli LBP70 2 PROVA
Salto Ostacoli 2 prova LP60
Salto Ostacoli 2 prova LP50
Endurance Pony squadre A
Endurance Pony individuale A
Endurance B individuale
Endurance_Elite_individuale
Endurance Elite_squadre
Paraendurance_squadre
Praendurance_individuali